KÜTÜPHANEMİZ

31 Ağustos 2023
Sayfa

Türkiye Adalet Akademisi yenilenen ve güçlenen yapısı, “Güven Veren Adalet İçin Etkin Eğitim” vizyonu ile Anayasa ve kanunlardan almış oldukları yetki çerçevesinde, hukuka ve insan haklarına bağlı, tarafsız, bağımsız, hür vicdanı ile karar veren meslek etik ilkeleri benimseyen ve uygulayan, toplumun adalet ihtiyacına cevap verebilecek nitelikte hâkim ve savcılar yetiştirmeyi amaçlayan bir kurumdur. 

34 Sayılı Türkiye Adalet Akademisi Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ve Türkiye Adalet Akademisinin Teşkilatı ile Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik ile hukuk ve adalet alanını ilgilendiren mevzuat, mahkeme kararları, belgeler ve yayınların ilgililerin kullanımına sunulmasını sağlamak üzere Türkiye Adalet Akademisine kütüphane ve bilgi bankası kurmak ve bunlarla ilgili tüm işlemleri yapmak görevi verilmiştir. 

Dijital teknolojinin hakim olduğu çağımızda, kütüphaneler; okuma sevgisini besleyen, eğitimi destekleyen, yaşam boyu öğrenmeyi teşvik eden ve bütün kaynaklara eşit erişim sağlayan bilgi merkezleri olarak görülmektedir. Kitapları, dergileri, gazeteleri, veritabanları ve daha fazlasını içinde barındıran kütüphaneler, her kesimden insana çeşitli konularda bilgilerini keşfetme ve genişletme imkânı sağlamaktadır. 

Hâkim ve savcı adaylarına yönelik meslek öncesi eğitim, hâkim ve savcılara yönelik meslek içi eğitimden sorumlu bir kurum olan Türkiye Adalet Akademisinin yenilenen ve güçlenen yapısı ile birlikte eğitim çalışmalarına ve hukuk kültürüne katkı sağlamak amacıyla  uzmanların fikirlerine başvurularak ve Akademi bünyesine uzman kütüphaneciler dahil edilerek yeni bir kütüphane kurulmasına karar verilmiştir.

1890 metrekare kullanım alanı ile iki kattan oluşan ve aynı anda 250 kişiye çalışma imkânı sunan kütüphanenin giriş katında ödünç-iade bankosu, 7/24 çalışma alanı, elektronik kaynakları araştırıp kullanmak için bilgisayar alanı ve kafe alanı; 1. katında ise kütüphane koleksiyonunun tamamı, çalışma alanları ve grup çalışma odaları yer almaktadır.

Kütüphanemizde SirsiDynix Symphony Otomasyon Programı kullanılmaktadır. Kataloglama, Ödünç İade, Kullanıcı Kaydı, Rezerv, Sayım gibi işlemler bu programla yapılmaktadır. Kütüphane kaynakları Dewey Sınıflandırma Sistemi’ne göre tasnif edilmektedir. Büyük çoğunluğunu hukuk alanındaki kitapların oluşturduğu 35 bine yakın koleksiyona sahip eski kütüphanemiz, yeni binası ile beraber koleksiyonunu geliştirerek 50 binden fazla kaynakla “Kanuni Kütüphanesi”nde hizmet vermeye devam etmektedir. Basılı kaynaklara ek olarak hukuk alanında elektronik kaynakların sağlanması ve veritabanı aboneliklerinin yapılması yönünde çalışmalar devam etmektedir.

 

KÜTÜPHANEMİZE NEDEN “KANUNİ” İSMİ VERİLDİ?

Kanuni Sultan Süleyman olarak da bilinen Sultan I. Süleyman, Osmanlı İmparatorluğu tarihinin en etkili ve önemli hükümdarlarından biri olarak kabul edilmektedir. 

Sultan I. Süleyman, askeri ve siyasi başarılarının ötesinde, imparatorluğun hukuk sistemine de dönüştürücü nitelikte katkılarda bulundu. Kanunların kodlanması, yasal otoritenin merkezileştirilmesi, kanun önünde eşitlik vurgusu, ceza adaleti reformları, mülkiyet haklarının korunması ve aile hukukunda reformlar yoluyla Sultan I. Süleyman, daha iyi yapılandırılmış, adil ve verimli bir hukuk sisteminin temellerini attı. 

Yaptığı hukuk reformları, sadece Osmanlı İmparatorluğu'nu etkilemekle kalmadı. Aynı zamanda İslam dünyasındaki diğer ülkelerin hukuk sistemleri üzerinde de kalıcı bir etkiye sahip oldu.

Amerika Birleşik Devletleri’nin başkenti Washington'da bulunan ve ilk cumhurbaşkanı George Washington tarafından inşa ettirilen Amerikan Kongre Binası’nda 1945 yılında yapılan tadilatta yeni bir düzenlemeyle Temsilciler Meclisi galerisine dünyaca ünlü kanun yapıcıların portreleri konulması kararlaştırıldı.

ABD Kongresi tarafından onaylanan kararın ardından uzmanların araştırmaları neticesinde dünyanın büyük kanun yapıcılarından 23 isim tespit edildi ve mermer plakalar üzerine portreleri yapıldı. Sivil ve askeri alanda yaptığı kanuni düzenlemelerden dolayı “Kanuni” ünvanıyla anılan I. Süleyman’ın portresi de Temsilciler Meclisi'nin toplantı salonunun duvarında büyük kanun yapıcıları arasında yerini aldı. 

Bu noktadan hareketle yeni kütüphanemize, Türk hukuk tarihinde önemli yere sahip olan, hukuk alanını daha düzenli ve sistematik hale getiren ve “Kılıcın yapamadığını adalet yapar” sözüyle adaleti yücelten Sultan I. Süleyman’a verilen “Kanuni” ünvanından esinlenilerek “Kanuni Kütüphanesi” ismi verilmiştir.